(12) 350-55-00 511-075-075

Regulamin konkursu na portalu Facebook z dnia 1 grudnia 2016 roku.

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs.

§ 2
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest JCHost z siedzibą w Modlniczce 32-085, przy ulicy Wspólnej 11.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w serwisie facebook.com dla użytkowników, którzy polubili stronę JCHost.pl – https://www.facebook.com/jchostpl/ i trwa od 01.12.2016 od godziny 15:00 do 14.12.2016 do godziny 23:59.

§ 4
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 01.12.2016 do 14.12.2016 do godziny 23:59 polubią post konkursowy oraz wykonają zadanie konkursowe tj. udostępnią na swoim profilu facebookowym wyżej wymieniony post.

§ 5
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy firmy JCHost.pl ani osoby pozostające w stosunku zlecenia, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz najbliżsi członkowie rodzin wskazanych osób.

§ 6
Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych (tj. imię i nazwisko) przez Organizatora konkursu na stronie po zakończeniu konkursu.

§ 7
1. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną nagrodzeni. Pula nagród prezentuje się następująco:
Miejsce 1: Hosting Magento LiteSpeed SSD MAXI + Certyfikat SSL + Domena
Miejsce 2: Hosting WordPress LiteSpeed SSD MAXI + Certyfikat SSL + Domena
Miejsce 3: Hosting SSD MAXI + Certyfikat SSL + Domena
Miejsce 4: Hosting SSD MAXI
Miejsce 5: Hosting SSD MAXI
Wszyscy pozostali uczestnicy: Kod rabatowy -5% na następne zamówienie hostingu JCHost.pl

§ 8
Wyniki Konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie postu na naszej stronie facebookowej JCHost.pl (https://www.facebook.com/jchostpl/), dnia 17.12.2016 do godziny 23.59

§ 9
Konkurs nie jest w żadnym stopniu sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook, a inicjatywa pochodzi ze strony zespołu JCHost.pl.

§ 10
1. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.